Mindfulness Hartcoherentie Traject

Wat is hartcoherentie?

We spreken van hartcoherentie als er sprake is van een gebalanceerde afwisseling tussen versnelling en vertraging van de hartslag. Om te weten of er sprake is van hartcoherentie wordt gebruik gemaakt van biofeedback software, waarmee een hartrimtepatroon (Heart Rate Variability) kan worden gemeten en visueel wordt gemaakt op de computer. Op de afbeelding wordt zichtbaar hoeveel tijd er tussen de hartslagen zit. Deze tijd versnelt en vertraagt, op het moment dat er sprake is van een vloeiend ritme, spreken we van hartcoherentie.


Wat gebeurt er in ons lichaam?

Net als onze hartslag een bepaald ritme heeft, kent onze ademhaling ook een eigen ritme en kunnen er ook in de hersenen hersengolven worden gemeten, die een eigen ritme kennen. Wanneer er sprake is van hartcoherentie, ontmoeten deze ritmes elkaar in een min of meer gelijke snelheid en vibreren in ons lichaam. Onze hersenen, ons hart, ons zenuwstelsel en ons hormoonsysteem bereiken een optimale samenwerking, waardoor ons lichaam de energie efficiënt verbruikt. Bij inademing stijgt de hartslag en bij uitademing daalt de hartslag. Dit betekent dat het mogelijk is om met de ademhaling invloed uit te oefenen op het hartritme.

Tijdens hartcoherentie komt het autonome zenuwstelsel in balans en werken lichaam en brein en hart weer optimaal samen. Dit leidt tot een gevoel van ontspanning en zorgt voor betere prestaties. Een gelijkmatig golvend hartritme is een teken van balans. Bij stress kan deze balans verstoort raken. Bij een langdurige verstoring komt het lichaam in een een disbalans, die kan leiden tot een verminderd functioneren van het immuunsysteem, angstgevoelens en op lange termijn ook tot ziekte.

De patronen van het hartritme corresponderen met verschillende emotionele gesteldheden. Bij een rustig golvend coherent hartritme horen gevoelens van compassie, liefde, zorg en waardering. Bij een grillig hoekig incoherent hartritme horen gevoelens van boosheid, frustratie, angst en onveiligheid.


Wetenschappelijk onderzoek Hartritmevariëteit (HVR)

Dr. Andrew Armour van de Dalhouse uiversiteit in Halifax (Canada) heeft door middel van wetenschappelijk onderzoek ontdekt, dat het hart over een eigen zenuwnetwerk beschikt, waarin het ritme van onze hartslag een centrale rol speelt. Dit hartritme geeft signalen door naar onze hersenen en het hormonale systeem. Niet het aantal hartslagen bleek belangrijk, maar het ritme van de hartslag.

Childre en McCraty ontdekten dat bepaalde patronen van het hartritme corresponderen met een bepaalde emotionele gesteldheid. Onze hartslag geeft informatie over onze emotionele gesteldheid. Gebleken is dat gevoelens van compassie, liefde, zorg en waardering tot een rustig en golvend hartritme leiden (een coherent hartritme), terwijl gevoelens van boosheid, frustratie, angst en onveiligheid een onrustig, hoekig en grillig incoherent beeld opleveren.


Sympatisch en parasympatisch zenuwstelsel

Ons hart doet dus meer dan bloed door ons lichaam pompen. Ons hart neemt waar en beinvloedt met deze waarneming de gehele fysiologie van het lichaam. Tussen het gedeelte in de hersenen waar emoties worden waargenomen (het emotionele brein) en het hart loopt via het centraal zenuwstelsel een sterk sensitieve en snelle verbinding, een directe verbinding.

Dit autonome zenuwstelsel, bestaat uit twee delen, het sympatische en het parasympatische zenuwstelsel, waarbij het sympatisch zenuwstelsel werkt als een gaspedaal en het parasympatische zenuwstelsel werkt als een rem. Het hartritme wordt beïnvloed door de werking van deze tegengestelde krachten. Ons gaspedaal zorgt voor een verhoging van het hartritme en de rem zorgt voor een verlaging van het hartritme. Ook het ritme van onze in- en uitademing beïnvloedt de werking, zowel de hartcoherentie als de balans tussen rem en gaspedaal. Onze inademing drukt het gaspedaal in en onze uitademing drukt de rem in. Diep uitademen bevordert de werking van het parasympatisch zenuwstelsel en versterkt het gevoel van rust en ontspanning.

Mindfulness Hartcoherentie Traject | copyright © 2022