Mindfulness Hartcoherentie Traject

Focussen

Fase 1 - Je aandacht naar binnen richten
De eerste fase legt de grondslag voor het in gang zetten van een optimaal focusproces. Je kunt hiervoor gebruik maken van de "drie minutenmeditatie" (zie oefeningen voor thuis). Neem ruim de tijd om je aandacht naar binnen te richten en sluit je ogen. Je wordt dan niet afgeleid door hetgeen je ziet. Ga in een gemakkelijke houding en goed gesteund zitten. Zorg ervoor dat je geen last hebt van knellende of strakzittende kleding. Welke lichamelijke sensaties neem je waar? Welke emoties of gevoelens dienen zich aan? Welke gedachten, beelden, woorden komen in je op? Neem met milde vriendelijkheid de verschillende fysieke sensaties waar. 'Alles mag er zijn. Zijn met dat wat er is.' Je wilt niets veranderen, regelen, sturen; je neemt alleen maar waar. 
 

Fase 2 - Contact maken met de 'felt sense'
In de tweede fase richt je je aandacht op een plek of gebied in je lichaam waar je aandacht naar toe getrokken wordt. Je lichaam vraagt als het ware om jouw aandacht. In deze fase maak je contact met de 'felt sense' oftewel de 'gevoelde ervaring'. De 'felt sense' is een puur lichamelijke gewaarwording en is geen emotie. Ons emotionele geheugen is in ons lichaam opgeslagen. De 'felt sense' maakt een emotionele ervaring of herinnering fysiek voelbaar.


Fase 3 - Contact verdiepen met de 'felt sense'
In de derde fase verdiep je het contact met de 'felt sense' en met de plek of het gebied dat jouw aandacht trekt. Je neemt  a.h.w. plaats bij de plek of het gebied dat jouw aandacht vraagt. Je bent slechts de toeschouwer, je wilt niets veranderen, sturen of regelen. Stel jezelf open voor datgene dat je lichaam jou wilt laten voelen. Je neemt eventuele verschuivingen, oftewel 'body shifts' waar. Dit zijn subtiele verschuivingen in de 'felt sense'. Onderliggend aan het gevoel dat je in eerste instantie waarneemt, kan eventueel een andere sensatie voelbaar worden. Geef deze fysieke sensaties ruim de aandacht.


fase 4 - Aandacht naar buiten richten
In de vierde fase rond je het focusproces af. Sta innerlijk stil bij wat je lichaam je heeft laten ervaren en wat er tijdens het focusproces veranderd is. Neem rustig de tijd om van de 'felt sense' afscheid te nemen en je aandacht weer van binnen naar buiten te richten. Breng je aandacht weer terug in de ruimte om je heen. Open je ogen en kijk neutraal, zonder je blik op iets te richten.

Mindfulness Hartcoherentie Traject | copyright © 2022