Mindfulness Hartcoherentie Traject

Inschrijven workshop / cursus

 • Met het verzenden van het digitale inschrijfformulier verklaar je je  akkoord met de hier vermelde betalings- en annuleringsvoorwaarden.
 • De verschuldigde deelnamekosten dienen uiterlijk één week voor aanvang van de workshop te zijn overgemaakt op bankrekeningnummer 50 32 75 972 t.n.v. Bernard Samson te Amsterdam.
 • Na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier en de kosten voor deelname ben je definitief geplaatst voor de vermelde activiteit.
 • De datum van ontvangst is bepalend voor je datum van inschrijving en bepaald de volgorde van plaatsing voor deelname.
 • Vermeld bij inschrijving duidelijk de datum van de activiteit
 • Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden een deel van de kosten. Neem hiervoor contact op met Bernard Samson.

Annuleringsvoorwaarden

 • Bij annulering is het mogelijk een plaatsvervangend deelnemer aan te melden.
  Is geen plaatsvervangend deelnemer aangemeld, dan blijven de deelnamekosten verschuldigd.
 • Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van training, cursus en/of workshop worden alleen administratiekosten van € 25,- in rekening gebracht.
 • Tot één maand voor aanvang van training, cursus en/of workshop wordt de helft van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulering vanaf één maand voor aanvang van training/cursus en/of workshop is de volledige bijdrage verschuldigd.

Individueel traject

 • Neem hiervoor contact op met Bernard en/of Stephanie.
 • Soms is het mogelijk een deel van de kosten vergoed te krijgen via de ziektekostenverzekeraar.
 

Mindfulness Hartcoherentie Traject | copyright © 2022